Nowa oferta regały magazynowe warszawa kliknij !

Polscy żołnierze dbają o swój nieustanny rozwój i to nie tylko fizyczny. Kolejna, 12 grupa żołnierzy z Brygady Saperów, korzysta z kursów nauki języka angielskiego. Grupa ta, licząca przeszło czternastu żołnierzy, ma na ten cel udostępnioną przez Klub Garnizonowy specjalną salę, w której odbywają się lekcje. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt , dzięki którym nauczyciele mogą zaprezentować podczas lekcji, język w formie praktycznej – używany w rozmaitych sytuacjach, uwzględniających także specjalistyczne słownictwo wojskowe. Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne. Aktualnie, żołnierze korzystają ze specjalnego podręcznika obejmującego naukę i szlifowanie języka wojskowego. Wcześniej, kursanci korzystali wyłącznie z materiałów do nauki, opartych na powszechnej terminologii, czyli tak zwanego języka potocznego.

Kursy językowe są realizowane w oparciu  o Porozumienie o Standaryzacji NATO STANAG 6001. Ten program NATO obejmuje możliwość kształcenia specjalnego żołnierzy wielu narodowości, w zakresie aż 5 stopni trudności języka angielskiego. Program zakłada – po ukończeniu kursu – uzyskanie zbliżonych umiejętności językowych wśród żołnierzy różnych krajów. W polskim Brzegu, aktualnie realizowane są kursy programowe na poziomie kompetencyjnym 1 i 2. Kolejne etapy nauki języka realizowane będą już w specjalistycznych ośrodkach wojskowych, mieszczących się w większych miastach – Łodzi i Krakowie.

Kurs podstawowy języka angielskiego dla żołnierzy obejmuje kształcenie trwające kilka miesięcy. Uczestniczy szkoleń korzystają z nawet  34 godzin lekcyjnych w tygodniu – trzeba przyznać, że jest to pokaźny zastrzyk wiedzy, dający możliwość szybsze oswojenie się z językiem. Pojawiają się także głosy jakoby tak duża ilość zajęć powodowała przeciążenie, ponieważ dla niektórych osób, ostatnie godziny lekcyjne są, z uwagi na zmęczenie – mniej efektywne.

W bieżącym roku, do natowskiego programu wprowadzono pewne modyfikacje – zmniejszono liczbę godzin lekcyjnych całego pierwszego etapu kursu z 540  na 500. Drugi poziom ma natomiast trwać 635 godzin. Ta różnica godzinowa wynika z zakresu wiedzy językowej. Pierwszy poziom to czyste podstawy, natomiast drugi i kolejne mają za zadanie wprowadzać w różne meandry językowe i szlifować różnorodne wyrażenia. Na tym poziomie kładzie się także spory nacisk na naukę terminologii obowiązującej w wojsku – wyrażanie meldunków, nazewnictwo dotyczące uzbrojenia i innych kwestii związanych z wojskowym żargonem.

Warto dodać, że poza językiem angielskim, żołnierze mają okazję szkolić się także z języków niemieckiego, francuskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

Cały kurs, organizowany dzięki NATO, zakończony jest egzaminem z umiejętności posługiwania się językiem. Podzielony jest na 4 części obejmujących słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie. Maksymalna liczba punktów przewidziana dla każdego z tych sektorów wynosi 20 – do jego zaliczenia konieczne jest uzyskanie wyniku na poziomie 70%, czyli około 14 punktów. To sporo. Tak wysokie kryteria mogą świadczyć o tym, że bardzo duży nacisk kładzie się na realne osiągnięcia żołnierza w nauce języka obcego. Jest to logiczne – dobra znajomość języka może być niezwykle przydatna na międzynarodowym polu walki, szczególnie w przypadku współpracy armii z różnych nacji.

Program NATO STANAG 6001 okazał się wyjątkowym sukcesem – cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dowodem na to jest to, że w trakcie niektórych semestrów, prowadzone są nawet dwa kursy w tym samym czasie. Program oferuje także, dla osób chętnych, weekendowe kursy doszkalające. Do tego typu zajęć mają także dostęp osoby chcące podejść do egzaminów eksternistyczne.

 

 nowe wydanie język polski oblicza epok zobacz teraz ! niska cena

Warto przeczytać