Cambridge English: Advanced (CAE) - egzaminy oceniają cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie