IELTS (International English Language Testing System) to międzynarodowy egzamin oceniający umiejętności językowe w czterech głównych dziedzinach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.