Program NATO STANAG 6001 to międzynarodowy system oceny umiejętności językowych opracowany przez NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) System ten opiera się na standardzie STANAG 6001, który określa kryteria oceny umiejętności językowych dla personelu wojskowego oraz cywilnego związanych z NATO.