W jakim celu przeprowadza się egzamin maturalny? 

Głównym celem organizowanego corocznie egzaminu maturalnego jest sprawdzenie wiedzy zdających. Arkusze egzaminacyjne są konstruowane w taki sposób, aby sprawdzić u zdających, w jakim stopniu spełniają oni wymagania z podstawy programowej na poziomie kształcenia ogólnego. Na podstawie egzaminu maturalnego można określić osiągnięcia zdającego pod względem wiadomości oraz umiejętności ze zdawanych przedmiotów, zwłaszcza obowiązkowego języka polskiego, wybranego języka obcego i matematyki. Wyniki maturalne stanowią swoiste poświadczenie wiedzy. W wielu przypadkach, kiedy uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia, są one wykorzystywane jako podstawowe kryterium w procesie rekrutacyjnym.

Egzamin maturalny pełni zatem dwie podstawowe role. Z jednej strony definiuje zakres wiadomości i umiejętności uwzględniony w procesie kształcenia, z drugiej strony zakres tej wiedzy sprawdzany jest w zadaniach maturalnych.

Jakie są warunki zaliczenia egzaminu maturalnego?

W celu zdania egzaminu maturalnego i otrzymania świadectwa konieczne jest:

W części ustnej:

uzyskanie min. 30% punktów z pojedynczego egzaminu z każdego obowiązkowego przedmiotu.

W części pisemnej:

uzyskanie min. 30% punktów z pojedynczego egzaminu z każdego obowiązkowego przedmiotu,

przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym (w tym przypadku nie ma określonego progu ‎zaliczenia).‎

W jaki sposób przygotować się do matury z języka angielskiego, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik?

Egzamin maturalny, niezależnie od przedmiotu, kojarzony jest ze stresem. Istnieje jednak przepis na to, aby podejść do matury bezstresowo. Wówczas egzamin upłynie na pewno sprawnie i bez niepotrzebnych emocji, które mogą przyczynić się do rozkojarzenia i dekoncentracji. W przygotowaniach do matury najważniejsza jest wytrwałość. Dostosuj swój tryb nauki do poziomu matury. Dobrym sposobem jest pisanie prac, które poszerzają słownictwo i rozwijają umiejętności tworzenia wypowiedzi. Takie wypracowania pisane systematycznie, przynajmniej dwa razy w tygodniu pozwolą Ci na stosowanie ciekawych zwrotów, które łatwo zapamiętasz. Wypracowanie na egzaminie maturalnym potraktuj jako kolejną taką pracę pisemną. Będziesz się mógł wykazać wiedzą, którą utrwalałeś i poszerzałeś podczas prac domowych.

Warto, aby te domowe prace pisemne były sprawdzane, dlatego możesz poprosić o to Twojego nauczyciela w szkole. Jeśli nie masz takiej możliwości, tworzenie prac pisemnych możesz rozpocząć od przepisywania sprawdzonych już prac maturalnych. Takie systematyczne pisanie pozwoli na utrwalenie poprawnej gramatyki, poznanie nowych ciekawych zwrotów. Pod każdym przepisanym wypracowaniem wynotuj nowe dla Ciebie zwroty. Znajdź ich znaczenie. Z czasem będziesz mógł przystąpić do tworzenia samodzielnych tekstów, w których z łatwością wprowadzisz poznane wcześniej słówka i zwroty. Jeśli napotkasz jakieś trudności, zawsze możesz liczyć na pomoc na forach internetowych. Taka praktyka pozwoli Ci dobrze przygotować się do egzaminu i uzyskać wynik, o którym marzysz!

 

Warto przeczytać