Przygotowanie do zadań maturalnych z języka angielskiego 

1. Zacznij wcześniej! Opracuj plan nauki i zacznij się uczyć do matury z polskiego na kilka miesięcy przed jej terminem. Pamiętaj, aby przejrzeć tematy poruszane na wszystkich zajęciach w szkole średniej i zrobić listę tematów lub pojęć, które wymagają dodatkowego przeglądu. 

2. Zdawaj egzaminy praktyczne i wykorzystaj je do zidentyfikowania słabych punktów, które wymagają więcej pracy. Wiele podręczników do przygotowania do egzaminów oferuje testy praktyczne, które pomogą Ci zorientować się, jak poradzisz sobie na prawdziwym egzaminie. W Internecie można również znaleźć pytania ćwiczeniowe, a także lekcje wideo wyjaśniające różne pojęcia związane z maturą w Polsce.

3. Poczytaj o strukturze egzaminu i zapoznaj się z typami pytań, które będzie zawierał. Pomoże Ci to lepiej przygotować się na to, co możesz napotkać w dniu egzaminu maturalnego w Polsce, a także pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak najlepiej podejść do każdego typu pytania. 

4. Korzystaj z zasobów swojej szkoły i/lub z internetowych źródeł nauki, aby zwiększyć swoją wiedzę i pewność siebie przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego w Polsce w 2023 roku. Nauczyciele mogą mieć pomocne wskazówki lub materiały, które mogą być przydatne, takie jak przeszłe egzaminy lub dodatkowe pytania praktyczne, więc upewnij się, że korzystasz z tych zasobów! 

5. Na koniec, nie zapomnijcie o relaksie! Nadmierny stres podczas nauki lub w trakcie egzaminu może negatywnie wpłynąć na wynik, więc pamiętaj o robieniu przerw, gdy jest to konieczne, i o tym, by być wypoczętym przed wielkim dniem!

Jak wydajnie przygotować się do matury z język angielskiego?  

1. Zacznij od zrozumienia struktury egzaminu i kryteriów, takich jak długość i rodzaje pytań, z którymi spotkasz się na teście. To da ci pojęcie, na czym skupić się podczas przygotowań. 

2. Opracuj plan nauki, który sprawdzi się w Twoim przypadku i trzymaj się go! Wykorzystaj swój czas mądrze, podziel go na zarządzalne kawałki, i stworzyć osiągalne cele. 

3. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo materiałów do ćwiczeń. Przeglądanie prac ćwiczeniowych lub rozwiązywanie przykładowych pytań może być świetnym sposobem na przygotowanie się do konkretnego rodzaju egzaminu, do którego przystępujesz. 

4. Wykorzystaj jak najwięcej zasobów - często istnieją strony internetowe, które dostarczają wskazówek, samouczki i inne przydatne materiały, które pomogą Ci lepiej zrozumieć pojęcia. 

5. Upewnij się, że dobrze się wyspałeś przed dniem egzaminu - pomoże Ci to zachować koncentrację i czujność podczas testu.

6. W samym dniu egzaminu, upewnij się, że przyjdziesz wcześniej, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przejrzenie wszelkich informacji z ostatniej chwili.

Przykładowe zadani z matury z języka Angielskiego:

1. Przeczytaj i odpowiedz na pytania dotyczące zrozumienia dostarczonego fragmentu lektury w języku angielskim. 

2. Wykazać się zrozumieniem czasów present simple, present continuous, past simple i past continuous poprzez konstruowanie zdań z ich użyciem w odpowiednim kontekście. 

3. Napisać krótki esej na zadany temat w języku angielskim z zachowaniem poprawnej gramatyki i pisowni. 

4. Przetłumaczyć tekst z języka polskiego na angielski zwracając uwagę na niuanse znaczeniowe i kontekst kulturowy.  

5. Wysłuchać nagrania audio dialogu w języku angielskim i odpowiedzieć na pytania dotyczące treści rozmowy.

Warto przeczytać