Egzamin TOEFL jest oferowany w dwóch formatach: TOEFL iBT (internet-based test) oraz TOEFL PBT (paper-based test). Obecnie bardziej popularny i powszechny jest format iBT. Egzamin TOEFL ocenia umiejętności językowe w czterech głównych dziedzinach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Oto przykłady zadań testowych dla egzaminu TOEFL iBT:

1. Słuchanie (Listening):
   - Uczestnicy słuchają nagrań, takich jak wykłady, prezentacje czy rozmowy, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, detali, głównego tematu czy organizacji informacji. Może to obejmować pytania wielokrotnego wyboru, łączenie odpowiedzi czy uzupełnianie brakujących informacji.

2. Czytanie (Reading):
   - Uczestnicy czytają 3-4 teksty akademickie na różne tematy, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, detali, słownictwa czy struktury tekstu. Pytania mogą obejmować pytania wielokrotnego wyboru, łączenie odpowiedzi czy uzupełnianie brakujących informacji.

3. Mówienie (Speaking):
   - Ta sekcja składa się z 4 zadań, w których uczestnicy muszą wyrazić swoje opinie lub opisywać sytuacje. Dwa zadania polegają na przedstawieniu swojej opinii na dany temat, a dwa kolejne na zintegrowaniu informacji z tekstów czy nagrań. Uczestnik ma krótki czas na przygotowanie odpowiedzi, a następnie musi mówić przez określony czas.

4. Pisanie (Writing):
   - Ta sekcja składa się z 2 zadań. Pierwsze zadanie polega na napisaniu odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu i wysłuchanego nagrania, w którym uczestnik musi zintegrować informacje z obu źródeł. Drugie zadanie to napisanie eseju, w którym uczestnik musi wyrazić swoją opinię na dany temat, przedstawić argumenty oraz wspierać je przykładami czy dowodami.

Wyniki TOEFL są przedstawiane na skali punktowej od 0 do 120, gdzie każda z czterech części (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) może zdobyć od 0 do 30 punktów. Wynik uzyskany na egzaminie TOEFL jest ważny przez 2 lata od daty zdania egzaminu.

W celu przygotowania się do egzaminu TOEFL, warto uczestniczyć w kursach przygotowujących, korzystać z oficjalnych materiałów edukacyjnych oraz regularnie praktykować umiejętności językowe. Egzamin TOEFL jest powszechnie akceptowany przez uczelnie, pracodawców oraz instytucje na całym świecie, szczególnie w krajach anglojęzycznych. Zdobycie dobrego wyniku w teście TOEFL może poprawić perspektywy kariery zawodowej, umożliwiając dostęp do lepszych ofert pracy czy możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie czy instytucje mogą wymagać określonego minimalnego wyniku TOEFL dla przyjęcia na studia czy zatrudnienia. Dlatego warto sprawdzić wymagania konkretnej uczelni czy instytucji przed przystąpieniem do egzaminu, aby ustalić, jaki wynik jest potrzebny do osiągnięcia celów edukacyjnych czy zawodowych.

Warto przeczytać