Bhutan, oficjalnie Królestwo Bhutanu, jest niewielkim, górzystym krajem leżącym w Azji Południowej, między Indiami a Chinami. Kraj ten, choć niezwykle mały, ma bogatą i unikalną kulturę oraz fascynującą historię, które są głównymi powodami, dla których jest coraz bardziej popularny wśród turystów. Bhutan jest także jednym z nielicznych krajów, które praktycznie nie zostały dotknięte zachodnią kulturą, zachowując swoją tożsamość narodową i tradycje.

Geografia Bhutanu obejmuje tereny o zróżnicowanej rzeźbie terenu, które sprawiają, że jest to kraina kontrastów. Na północy kraju dominują potężne szczyty Himalajów, które przyciągają miłośników przygody z całego świata. Na południu rozciągają się nieco niższe, ale równie piękne tereny pagórkowate, porośnięte gęstymi lasami i rozczłonkowane rzekami. Głównym miastem Bhutanu jest Thimphu, które pełni również rolę stolicy kraju. 

Kultura Bhutanu jest nierozerwalnie związana z buddyzmem, który jest religią większości mieszkańców. Dlatego też, w Bhutanie można spotkać wiele klasztorów, świątyń oraz miejsca kultu zwane „dzongami”, które są jednocześnie centrami religijnymi i administracyjnymi. Dzongi są niezwykle charakterystyczne dla bhutańskiej architektury i pełnią ważną rolę w życiu społecznym.

W Bhutanie żyje wiele różnorodnych grup etnicznych, wśród których największe to: Ngalopowie, Sharchopowie oraz Lhotshampa. Mieszkańcy Bhutanu posługują się językiem dzongkha, który jest również językiem urzędowym kraju. Bhutańczycy są znani z gościnności, życia w harmonii z przyrodą oraz silnego poczucia tożsamości narodowej.

Kulinaria Bhutanu jest pełna smaków i aromatów, które sprawiają, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kuchni na świecie. Głównym składnikiem większości potraw są czerwone ryż, warzywa oraz mięso (głównie wieprzowe, wołowe i kurczęce). Tradycyjnym daniem bhutańskim jest ema datshi – pikantna potrawa z chili i sera, która jest podawana na różnych okazjach.

Jednym z najważniejszych aspektów polityki Bhutanu jest troska o ochronę środowiska. Kraj ten jest jedynym na świecie, którego konstytucja zobowiązuje do utrzymania minimum 60% powierzchni kraju w postaci lasów. Dzięki temu, Bhutan jest jednym z ostatnich bastionów dzikiej przyrody w regionie, a jego polityka ochrony środowiska jest wzorem dla innych krajów. W praktyce, obecnie lasy pokrywają nawet około 70% powierzchni Bhutanu.

jedzenie w bhutanie

Bhutan jest również pionierem w dziedzinie alternatywnego podejścia do mierzenia dobrobytu społecznego. Zamiast tradycyjnego wskaźnika PKB, władze Bhutanu wprowadziły koncepcję Gross National Happiness (GNH), czyli wskaźnika szczęścia narodowego. GNH uwzględnia różne aspekty życia ludzi, takie jak ochrona środowiska, zachowanie kultury, zdrowie czy edukacja, a nie tylko ekonomiczne wartości.

Edukacja w Bhutanu jest powszechna i bezpłatna, a analfabetyzm został znacznie zredukowany w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Władze stawiają na rozwój edukacji i inwestują w rozbudowę infrastruktury oświatowej. Dzięki temu, coraz więcej Bhutańczyków ma dostęp do wykształcenia na różnych poziomach.

Bhutan, choć ma niewielką gospodarkę, z powodzeniem rozwija się w niektórych sektorach. Turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodów dla kraju, zwłaszcza dzięki tzw. turystyce wysokogórskiej oraz kulturalnej. Wprowadzenie zrównoważonego modelu turystyki, tzw. „turystyki o niskim wpływie, wysokim dochodzie” (ang. low volume, high value) pozwoliło Bhutanowi na kontrolowanie wpływu turystów na lokalną kulturę i środowisko. Dodatkowo, eksport energii elektrycznej wyprodukowanej w wodnych elektrowniach Bhutanu, zwłaszcza do Indii, stanowi ważne źródło dochodów.

W ostatnich latach Bhutan zaczął otwierać się na świat, choć nadal starannie kontroluje swoje granice i wpływy z zewnątrz. Kraj ten utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ograniczoną liczbą państw, w tym z Indiami, które są najważniejszym sojusznikiem Bhutanu.

Podsumowując, Bhutan to mały, ale niezwykle ciekawy kraj o bogatej kulturze i historii, silnie związany z tradycjami buddyzmu. Choć zmagający się z wyzwaniami współczesnego świata, Bhutan zdaje się być w stanie zachować swoją unikalność i równocześnie rozw

Warto przeczytać