IELTS (International English Language Testing System) to międzynarodowy egzamin oceniający umiejętności językowe w czterech głównych dziedzinach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Egzamin występuje w dwóch wersjach: IELTS Academic (dla celów akademickich) oraz IELTS General Training (dla celów ogólnych, np. pracy czy emigracji). Oto dokładne przykłady testów IELTS:

1. Słuchanie (Listening) – ta sekcja jest taka sama dla obu wersji egzaminu (Academic i General Training). Uczestnicy muszą odpowiedzieć na 40 pytań na podstawie nagrań, które obejmują cztery części:
   - Część 1: rozmowa między dwiema osobami na temat codziennych spraw, np. rezerwacja hotelu.
   - Część 2: monolog dotyczący życia codziennego, np. informacje o miejscowym centrum sportowym.
   - Część 3: rozmowa między 2-4 osobami na temat edukacji, szkolenia czy pracy.
   - Część 4: monolog na temat tematyki akademickiej, np. wykład.

2. Czytanie (Reading) – ta sekcja różni się między wersją Academic a General Training:
   - Academic: uczestnicy czytają trzy długie teksty, które mogą obejmować opisy, argumenty czy analizy i odpowiadają na 40 pytań dotyczących treści.
   - General Training: uczestnicy czytają pięć krótszych tekstów, takich jak ogłoszenia, instrukcje czy artykuły, i odpowiadają na 40 pytań dotyczących treści.

3. Pisanie (Writing) – ta sekcja również różni się między wersją Academic a General Training:
   - Academic: uczestnicy piszą dwa teksty. Pierwszy tekst to opis, interpretacja lub porównanie informacji na podstawie wykresu, tabeli, wykresu kołowego czy diagramu. Drugi tekst to esej, w którym uczestnik wyraża swoją opinię, przedstawia argumenty i analizuje różne perspektywy na dany temat.
   - General Training: uczestnicy piszą dwa teksty. Pierwszy tekst to list, w którym uczestnik prosi o informacje lub wyraża swoją opinię. Drugi tekst to esej na temat ogólny.

4. Mówienie (Speaking) – ta sekcja jest taka sama dla obu wersji egzaminu (Academic i General Training) i składa się z trzech części:
   - Część 1: uczestnik odpowiada na pytania egzaminatora na temat swojego życia, rodziny, pracy, nauki czy zainteresowań.
   - Część 2: uczestnik ma 1 minutę na przygotowanie krótkiej prezentacji na podstawie losowo wybranego tematu, a następnie ma 2 minuty na jej przedstawienie.  

- Część 3: uczestnik i egzaminator prowadzą dyskusję na temat abstrakcyjnych koncepcji, zagadnień i problemów związanych z tematem prezentacji z części drugiej. Egzaminator może pytać uczestnika o jego opinię, analizę czy spekulacje.

Egzamin IELTS ocenia umiejętności językowe w kontekście codziennym i akademickim. Wyniki są przedstawiane w formie pasmowej na skali od 1 do 9, gdzie 1 oznacza "brak umiejętności językowych" a 9 oznacza "eksperta". Wynik uzyskany na egzaminie IELTS jest ważny przez 2 lata.

W celu przygotowania się do egzaminu IELTS warto uczestniczyć w kursach przygotowujących, korzystać z oficjalnych materiałów edukacyjnych oraz regularnie praktykować umiejętności językowe. Egzamin IELTS jest powszechnie akceptowany przez uczelnie, pracodawców oraz instytucje na całym świecie. Zdobycie dobrego wyniku w teście IELTS może poprawić perspektywy kariery zawodowej, umożliwiając dostęp do lepszych ofert pracy czy możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warto przeczytać