Oto przykłady zadań testowych dla poszczególnych egzaminów Cambridge English Language Assessment:

1a. Cambridge English: Key (KET) – poziom podstawowy (A2)
   - Czytanie i pisanie: uczestnicy muszą przeczytać różne teksty, takie jak ogłoszenia, wiadomości e-mail, artykuły czy opisy osób, a następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści lub uzupełnić brakujące informacje.
   - Słuchanie: uczestnicy słuchają różnych nagrań, takich jak rozmowy, wywiady czy ogłoszenia, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści.
   - Mówienie: uczestnicy prowadzą rozmowę z egzaminatorem na różne tematy, opowiadają krótką historię lub opisują obrazek.

1b. Cambridge English: Preliminary (PET) – poziom średnio zaawansowany (B1)
   - Czytanie: uczestnicy czytają różne teksty, takie jak artykuły, wiadomości e-mail czy opisy wydarzeń, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści lub uzupełniają brakujące informacje.
   - Pisanie: uczestnicy piszą krótki tekst, taki jak e-mail, list, opis osoby czy relacja z wydarzenia.
   - Słuchanie: uczestnicy słuchają różnych nagrań, takich jak rozmowy, wywiady czy reportaże, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści.
   - Mówienie: uczestnicy prowadzą rozmowę z egzaminatorem na różne tematy, opowiadają historię, opisują obrazek lub wyrażają swoją opinię na dany temat.

1c. Cambridge English: First (FCE) – poziom zaawansowany (B2)
   - Czytanie: uczestnicy czytają różne teksty, takie jak artykuły, recenzje, raporty czy krótkie powieści, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści lub uzupełniają brakujące informacje.
   - Pisanie: uczestnicy piszą dwa teksty, takie jak e-mail, list, recenzja, raport czy opowiadanie, z wykorzystaniem podanych informacji lub na podstawie własnych pomysłów.
   - Słuchanie: uczestnicy słuchają różnych nagrań, takich jak wywiady, wykłady, dyskusje czy reportaże, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści.
   - Mówienie: uczestnicy prowadzą rozmowę z egzaminatorem na różne tematy, opowiadają historię, opisują obrazek, analizują sytuację lub wyrażają swoją opinię na dany temat.

1d. Cambridge English: Advanced (CAE) – poziom bardzo zaawansowany (C1)
   - Czytanie i użycie angielskiego: uczestnicy czytają różne teksty, takie jak artykuły, recenzje, raporty czy instrukcje, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, analizują struktury gramatyczne oraz leksykalne. W tej sekcji mogą też występować zadania związane z przekształcaniem zdań czy parafrazowaniem.
   - Pisanie: uczestnicy piszą dwa teksty, takie jak e-mail, list, recenzja, raport, esej czy opowiadanie, z wykorzystaniem podanych informacji lub na podstawie własnych pomysłów.
   - Słuchanie: uczestnicy słuchają różnych nagrań, takich jak wywiady, wykłady, dyskusje czy reportaże, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści.
   - Mówienie: uczestnicy prowadzą rozmowę z egzaminatorem na różne tematy, opowiadają historię, opisują obrazek, analizują sytuację lub wyrażają swoją opinię na dany temat.

1e. Cambridge English: Proficiency (CPE) – poziom najwyższy (C2)
   - Czytanie i użycie angielskiego: uczestnicy czytają różne teksty, takie jak artykuły, recenzje, raporty, instrukcje czy literatura piękna, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, analizują struktury gramatyczne oraz leksykalne. W tej sekcji mogą też występować zadania związane z przekształcaniem zdań, parafrazowaniem czy rozumieniem implikatur.
   - Pisanie: uczestnicy piszą dwa teksty, takie jak e-mail, list, recenzja, raport, esej, artykuł czy opowiadanie, z wykorzystaniem podanych informacji lub na podstawie własnych pomysłów.
   - Słuchanie: uczestnicy słuchają różnych nagrań, takich jak wywiady, wykłady, dyskusje, debaty czy reportaże, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści.
   - Mówienie: uczestnicy prowadzą rozmowę z egzaminatorem na różne tematy, opowiadają historię, opisują obrazek, analizują sytuację, wyrażają swoją opinię na dany temat oraz reagują na argumenty innych osób.

Wszystkie te egzaminy oceniają cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Przykłady zadań mogą się różnić w zależności od konkretnej edycji egzaminu, ale ogólny format i typy zadań są zbliżone dla poszczególnych poziomów. Wyżej wymienione egzaminy Cambridge English Language Assessment są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co ułatwia porównywanie wyników egzaminów z innymi certyfikatami językowymi.

Sukces w tych egzaminach zależy od doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności językowych zdających. Aby jak najlepiej przygotować się do egzaminów Cambridge English Language Assessment, zaleca się uczestniczenie w kursach przygotowujących, korzystanie z oficjalnych materiałów edukacyjnych oraz praktyka językowa poprzez rozmowy z native speakerami, czytanie tekstów, słuchanie nagrań czy pisanie w języku angielskim.

Warto pamiętać, że zdobycie certyfikatu Cambridge English Language Assessment może otworzyć wiele drzwi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ukończenie jednego z tych egzaminów może znacznie poprawić perspektywy kariery zawodowej, umożliwiając dostęp do lepszych ofert pracy czy możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warto przeczytać