Certyfikat PTE jest oferowany w dwóch formatach: PTE Academic (dla celów akademickich) oraz PTE General (dla celów ogólnych). W tym przypadku skupimy się na PTE Academic, który jest bardziej powszechny i popularny. Egzamin PTE Academic ocenia umiejętności językowe w czterech głównych dziedzinach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Oto przykłady zadań testowych dla egzaminu PTE Academic:

1. Słuchanie (Listening):
   - Uczestnicy słuchają nagrań, takich jak wykłady, prezentacje czy rozmowy, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, detali, głównego tematu czy organizacji informacji. Może to obejmować pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk w tekście, łączenie odpowiedzi czy przypisywanie etykiet do fragmentów tekstu.

2. Czytanie (Reading):
   - Uczestnicy czytają teksty akademickie na różne tematy, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące treści, detali, słownictwa czy struktury tekstu. Pytania mogą obejmować pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk w tekście, łączenie odpowiedzi czy przypisywanie etykiet do fragmentów tekstu.

3. Mówienie (Speaking):
   - Ta sekcja składa się z różnych zadań, w których uczestnicy muszą przedstawić swoje opinie, opisywać sytuacje, czytając na głos teksty czy odpowiadając na pytania. Uczestnicy mogą być również poproszeni o zintegrowanie informacji z tekstów czy nagrań w swojej odpowiedzi.

4. Pisanie (Writing):
   - Ta sekcja składa się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie polega na napisaniu odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu i wysłuchanego nagrania, w którym uczestnik musi zintegrować informacje z obu źródeł. Drugie zadanie to napisanie eseju na dany temat, wymagające przedstawienia argumentów, analizy danych czy oceny informacji.

Wyniki PTE Academic są przedstawiane na skali punktowej od 10 do 90, gdzie każda z czterech części (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) może zdobyć od 10 do 90 punktów. Wynik uzyskany na egzaminie PTE Academic jest ważny przez 2 lata od daty zdania egzaminu.

W celu przygotowania się do egzaminu PTE Academic, warto uczestniczyć w kursach przygotowujących, korzystać z oficjalnych materiałów edukacyjnych oraz regularnie praktykować umiejętności językowe. Egzamin PTE Academic jest powszechnie akceptowany przez uczelnie, pracodawców oraz instytucje na całym świecie, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych. Zdobycie dobrego wyniku w teście PTE Academic może poprawić perspektywy kariery zawodowej, umożliwiając dostęp do lepszych ofert pracy czy możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie czy instytucje mogą wymagać określonego minimalnego wyniku PTE Academic dla przyjęcia na studia czy zatrudnienia. Dlatego warto sprawdzić wymagania konkretnej uczelni czy instytucji przed przystąpieniem do egzaminu, aby ustalić, jaki wynik jest potrzebny do osiągnięcia celów edukacyjnych czy zawodowych.

PTE General, drugi format egzaminu Pearson Test of English, składa się z sześciu poziomów trudności, każdy z nich oceniający umiejętności językowe w czytaniu, słuchaniu, mówieniu i pisaniu. PTE General ma na celu ocenę umiejętności komunikacji ogólnodostępnej i jest akceptowany przez różne organizacje i pracodawców na całym świecie.

Warto przeczytać